COM Residentie foto Lisa Vereertbruggen Joeri Thiry STUK Huis voor Dans Beeld Geluid 1

Lisa Vereertbrugghen

Lisa Vereertbrugghen1986) is cho­re­o­gra­fe, dan­ser en onder­zoe­ker. Sinds 2014 doet ze onder­zoek naar hard­co­re tech­no-dans­stij­len, wat zich uit in ver­schil­len­de vor­men: voor­stel­lin­gen, lec­tu­re-per­for­man­ces, per­for­man­ce-instal­la­ties en publi­ca­ties. Ze behaal­de een Master in Culturele Geschiedenis (geschie­de­nis van het lichaam) aan KULeuven en stu­deer­de daar­na cho­re­o­gra­fie aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO) in Amsterdam. 

Meestal werkt Lisa samen met haar vas­te mede­wer­kers Michael Langeder, Sophie Guisset, Vera Martins en Madison Bycroft, en werkt als dra­ma­turg, per­for­mer en cho­re­o­graaf voor ver­schil­len­de per­for­man­ce- en visu­e­le kun­ste­naars tus­sen Brussel, Berlijn en Amsterdam. Daarnaast geeft ze les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel.

Lisa’s meest recen­te per­for­man­ces zijn Softcore – A Hardcore Encounter (2018) en DISQUIET – sen­sa­ti­o­nal aes­the­tics of a technokin (2021). Momenteel werkt ze aan een nieuw pro­ject, While we are here, gepland voor 2023

Haar werk werd onder ande­re getoond in MDT (Stockholm), Oktoberdans (BIT, ber­gen), Rencontres Choréographiques (Parijs), CA2M (Madrid), STUK (Leuven), BUDA (Kortrijk), Bâtard Festival (Brussel en Amsterdam), Showroom MAMA (Rotterdam) en CAMPO (Gent).