DISQUIET — sen­sa­ti­o­nal aes­the­tics of a technokin

KWP production

Residenties

  • 20.01 > 21.01.2023
  • 30.08 > 05.09.2021
  • 19.04 > 25.04.2021
  • 09.11 > 29.11.2020
  • 07.09 > 20.09.2020

DISQUIET graaft in op de ten­den­sen van ver­sto­ring en dysto­pie als inhe­ren­te DISQUIET onder­zoekt ver­sto­ring en dysto­pie als inhe­ren­te ele­men­ten van hard­co­re­tech­no en sub­gen­res zoals gab­ber, hards­ty­le, jun­gle en drum-’n‑bass.

Hardcoretechno wordt geken­merkt door een inten­sie­ve bas en drum, een snel­heid van mini­maal 160 bpm en nei­ging tot een ver­sto­ring van de flow. DISQUIET focust op deze soni­sche uit­bar­stin­gen, pau­zes en ver­sto­rin­gen en onder­zoekt hoe die een lichaam sti­mu­le­ren. Hardcore dan­sen wordt voor­ge­steld als een moge­lij­ke breuk met struc­tuur en een zoek­tocht naar een elders dat onrus­tig is.

con­cept, cho­re­o­grap­hy, per­for­man­ce Lisa Vereertbrugghen | sound Michael Langeder | light Vera Martins | artis­tic advi­ce Madison Bycroft | con­struc­ti­on of sce­no­grap­hy Ian Gyselinck & Simon van Parys | foto Maud Samaha | pro­duc­ti­on KUNSTENWERKPLAATS | co-pro­duc­ti­on December Dance (Cultuurcentrum & Concertgebouw Brugge), STUK arts cen­tre, CAMPO & Bit-tea­ter­ga­rasjen | with the sup­port of Beursschouwburg, BUDA, Workshop Foundation, National Cultural Fund of Hungary & Workspace Brussels | with the finan­ci­al sup­port of the Flemish govern­ment, Life Long Burning & the Creative Europe Programme van de Europese Unie