Motherbaby

KWP production

Als (jon­ge) vrou­wen die (n)ooit moe­der wil­len wor­den, navi­ge­ren Marieke, Sophia en Kristien zich door­heen hun ver­wach­tin­gen en ang­sten. Vanuit hun hoogst­per­soon­lij­ke ver­haal onder­zoe­ken ze de stig­ma­ti­se­ren­de cli­chés rond de moe­der­fi­guur. Wat ver­ber­gen we wan­neer we de moe­der’ met sen­ti­men­ta­li­teit over­stel­pen? En waar­om wordt zij de zon­de­bok wan­neer de samen­le­ving faalt? Motherbaby is een abstrac­te musi­cal, waar­in Sophia, Marieke en Kristien de moe­der-kind band in al zijn tegen­strij­di­ge facet­ten bezin­gen. Ze nemen je mee naar de sche­me­ri­ge zone tus­sen ver­stik­ken­de lief­de en tede­re agressie.

con­cept: Marieke&Sophia I spel: Marieke Schraepen, Sophia Bauer, Kristien De Proost I muziek: Alan Van Rompuy I dra­ma­tur­gie: Bauke Lievens I sce­no­gra­fie: Ferre Marnef I kos­tuums: Lieselot Siddiki I muzi­ka­le out­si­de eye: Fulco Ottervanger