Motherbaby

KWP production

Residenties

  • 22.01 > 03.02.2024

Motherbaby is de nieu­we voor­stel­ling van Marieke&Sophia, het jon­ge the­a­ter­duo dat in hun werk de maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis van vrou­we­lijk­heid ont­wricht. Nu dui­ken ze samen met the­a­ter­ma­ker en actri­ce Kristien De Proost in de voor hen onbe­ken­de wereld van het moe­der­schap.

Als (jon­ge) vrou­wen die (n)ooit moe­der wil­len wor­den, navi­ge­ren Marieke, Sophia en Kristien zich in deze voor­stel­ling door­heen hun ver­wach­tin­gen en ang­sten. Spelend met onze beeld­cul­tuur ver­ken­nen ze de stig­ma­ti­se­ren­de cli­chés rond de figuur van de moeder. 

Wat ver­ber­gen we wan­neer we de moe­der’ met sen­ti­men­ta­li­teit over­stel­pen? En waar­om wordt zij de zon­de­bok wan­neer de samen­le­ving faalt? Motherbaby is een gebri­co­leer­de musi­cal, waar­in de spe­lers de moe­der-kind­re­la­tie in al haar tegen­strij­di­ge facet­ten bezin­gen. Ze nemen je mee naar de sche­me­ri­ge zone tus­sen lief­de en agressie. 


con­cept: Marieke&Sophia I per­for­man­ce: Marieke Schraepen, Sophia Bauer, Kristien De Proost I music: Alan Van Rompuy I dra­ma­tur­gy: Bauke Lievens I sce­no­grap­hy: Ferre Marnef I light & sound: Wout Clarysse I light design: Jamy Hollebeke I cos­tu­mes: Lieselot Siddiki I sub­tit­les: Dries Gijsels I pro­duc­ti­on: Kunstenwerkplaats I co-pro­­duc­­ti­on: Monty, Kunstencentrum BUDA, workspa­ce­brus­sels, CAMPO I with the sup­port of van De Grote Post, Kaaitheater, Theater Aan Zee and kun­sten­cen­trum nona I with finan­ci­al sup­port of the Flemish Community and the Flemish Community Commission I Thanks to Geert Belpaeme and Jonas Baeke.


© Flor Maesen