Re-Claiming Space

KWP production

Residenties

  • 28.09 > 04.10.2020
  • 25.06.2024

Elke avond nodigt Khadija ElKharraz Alami iemand anders uit op scè­ne. Een per­for­mer, kun­ste­naar, acteur, schrij­ver, mens, dan­ser… tel­kens een vrouw. Je bent getui­ge van hun eer­ste ont­moe­ting. Re-clai­ming Space is een onder­zoek naar de ruim­te van het vrouw­zijn en hoe deze te ont­stij­gen. In deze per­for­man­ce mani­fes­teert Khadija het vrou­we­lijk schoon, de kwets­baar­heid, onge­hoor­de stem­men, het fysie­ke, en onder­be­lich­te vrou­we­lij­ke per­spec­tie­ven. I’m re-clai­ming spa­ce by sha­ring spa­ce.’ Haar onder­zoek is geïn­spi­reerd door o.a De Ontembare Vrouw van Clarissa Pinkola Estés en Your silen­ce will not pro­tect you van Audre Lorde. Khadija’s werk­pro­ces ken­merkt zich door niet alles vast te leg­gen waar­door de per­for­man­ce zich vorm­geeft op het podium.

con­cept Khadija El Kharraz Alami | design Rosa Schützendorf | video Julie De Clercq | cos­tu­me Anna Luka da Silva | dra­ma­tur­gi­cal advi­ce Esther Severi | light design Luc Schaltin | tech­ni­ci­an Lies Van Loock | pro­duc­ti­on KWP kun­sten­werk­plaats | copro­duc­ti­on Kaaitheater, Frascati, Productiehuis Theater Rotterdam en NTGent | with the sup­port of the Dutch Embassy and Darna