My Body as a Commodity

KWP production

Residenties

  • 15.04 > 27.04.2024
  • 11.03 > 23.03.2024
  • 12.06 > 30.06.2023
  • 02.05 > 05.05.2023
  • 18.04 > 21.04.2023

My Body as a Commodity is een broei­e­ri­ge muzi­ka­le trip die de gren­zen van fic­tie aftast. Onder high ener­gy live per­cus­sie onder­zoekt the­a­ter­ma­ker Anne-Laure Vandeputte in wel­ke ver­ha­len onze licha­men — al dan niet bewust — wor­den ingeschreven.

Ze ont­moet een regis­seur die het over ster­ke vrou­wen wil heb­ben.
Ze ont­moet een man die zich afvraagt of hij in de show voor­komt.
Ze ont­moet een seks­wer­ker in Berlijn en bom­bar­deert haar tot haar own per­so­nal jesus.

Samen met muzi­kant Andrew van Ostade brengt Vandeputte een mono­lo­gue-on-beats die het nar­ra­tief over licha­me­lijk trau­ma bevraagt en uitdaagt. 


trig­ger warning: the­re may be sexu­al vio­len­ce
trig­ger warning: whe­re there’s pain there’s a party

con­cept & text Anne-Laure Vandeputte I per­for­man­ce Anne-Laure Vandeputte & Andrew Van Ostade I music Andrew Van Ostade & Anne-Laure Vandeputte I dra­ma­tur­gy Purni Morell I light design Caroline Mathieu I sce­no­gra­phy Gilles Pollak I cos­tu­me design Sam de Mol I sound design Korneel Moreaux I tech­ni­que Gilles Pollak I pro­duc­ti­on KWP Kunstenwerkplaats I copro­duc­ti­on KAAP, C‑mine and Monty I sup­por­ted by Kaaitheater, School van Gaasbeek, de Vlaamse Gemeenschap and de Vlaamse Gemeenschapscommissie I thanks to Chiqui Love, Evi Cats, Louise Van den Eede, Maya Dhondt and Gouvernement