Biofoto Anne Laure Christophe De Muynck min

Anne-Laure Vandeputte

Anne-Laure Vandeputte stu­deer­de in 2016 af als acteur aan het Conservatorium van Antwerpen. Sinds haar afstu­de­ren is ze actief aan het werk als spe­ler. Ze speel­de bij gezel­schap­pen en regis­seurs als SKaGeN (Closer), de Roovers (Onschuld), FC Bergman (JR), Lies Pauwels (Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und Nebel, Jesus Christ or Superstar), Zuidpool (War of the Beasts and the Animals) en nam de rol van Dulle Griet op zich in de voor­stel­ling Bruegel van Lisaboa Houbrechts.

Ook is ze actief als maker. Tijdens haar stu­die aan het con­ser­va­to­ri­um maak­te ze de voor­stel­lin­gen Ik ben echt want ik heb rib­ben en Oerhoer. Haar afstu­deer­voor­stel­ling Gif maak­te ze samen met Michael Vergauwen. In 2019 ging haar voor­stel­ling, Millennialism in pre­mi­è­re in Monty Kultuurfaktorij in Antwerpen. Daarnaast deed ze de regie-assis­ten­tie van Wie is Bang, een voor­stel­ling van NTGent geschre­ven door Tom Lanoye. In 2020 nam ze de eind­re­gie van ★★★★☆ vier ster­ren op zich, de nieu­we voor­stel­ling van Collectief Herman, die in pre­mi­è­re gaat op het fes­ti­val Love at first Sight. In 2021 maak­te in ze in Berlijn een per­for­man­ce met The Berlin Stripper Collective, dat in pre­mi­è­re ging in Theater am Kurfürstendamm. Sinds 2021werkt Anne-Laure aan het pro­ject My Body as a Commodity, een artis­tiek onder­zoek naar de over­een­kom­sten tus­sen de job van per­for­mer en dat van een sekswerker. 

Naast haar werk bin­nen het the­a­ter, speel­de Anne-Laure ook een heel aan­tal rol­len voor de came­ra. Zo speel­de ze onder ande­re in de tv-series Bathroom Stories, Grenslanders, De Bende van Jan de Lichte en Red Light, en de (kort)films Klette, Copain en All of Us. Daarnaast maakt ze deel uit van de artis­tie­ke raad van de oplei­ding Acteren van het Conservatorium in Antwerpen, een school waar ze zelf ook spel­les geeft.