Moddertong

KWP production

Residenties

  • 10.07 > 27.07.2023
  • 16.01 > 19.01.2023
  • 10.01 > 16.01.2022

Omdat de onein­di­ge ruim­te naar alle kan­ten leeg is en ontel­ba­re zaden op dui­zend manie­ren door al die leeg­te zwe­ven, voort­ge­stuwd door hun eeu­wig bewe­gen, valt het op geen enke­le wij­ze aan te nemen dat alleen deze ene wereld en hemel gemaakt zijn en daar­bui­ten al die mate­rie­deel­tjes maar niets doen.” (Lucretius, Leerdicht over de Natuur, 1e E v.C.)

Ik weet niet hoe­zeer hij die tekst impro­vi­seert, want Hendrickx speelt elke keer een net iets ande­re voor­stel­ling. Maar de ver­sie van Theater aan Zee, die zou ik zo als novel­le kopen.” (De Roo Daphne, recen­ceert voor Etcetera)

Moddertong is een calei­do­sco­pi­sche ver­tel­ling die het alle­daag­se leven oproept van een gemeen­schap in een niet gepre­ci­seer­de tijd en plaats. Alles staat magisch met elkaar in ver­band: de zon, plan­ten en die­ren, men­sen en mens­ge­maak­te din­gen.
In Moddertong zit een ver­tel­ler samen met het publiek in een cir­kel. Gaandeweg ont­spint zich een tra­gi­ko­me­die waar­in ontel­ba­re wezens elkaar onder­steu­nen én dwars­bo­men.
Sébastien Hendrickx werkt meer­de­re jaren door aan deze voor­stel­ling, die zich tot de begrip­pen moe­der’, taal’ en aar­de’ ver­houdt. Onder invloed van door­lo­pend onder­zoek en voort­du­rend wij­zi­gen­de omstan­dig­he­den neemt Moddertong steeds ande­re gedaan­ten aan.Tekst/​spel/​scenografie Sébastien Hendrickx I Coach Willem de Wolf I Productiesteun Kunstenwerkplaats & myo​ther​work​.word​press​.com I Onderzoekssteun KASK/​School of Arts I Residenties De Monty, De Grote Post, Workspacebrussels, C‑Takt, WP-Zimmer, De Kunstenwerkplaats, KAAP
Coproductie: C‑Takt, Viernulvier I Met dank aan Katrien Stragier, Jan Ritsema