Moddertong

KWP production

Residencies

  • 16.01 > 19.01.2023
  • 10.01 > 16.01.2022

Moddertong is ver­tel­the­a­ter dat zich los­jes tot de drie­hoek moe­der, taal en aar­de ver­houdt. Een ver­tel­ler zit samen met het publiek rond een hoop spul­len. Het licht zal ver­an­de­ren; som­mi­ge din­gen zul­len bewe­gen; woor­den zul­len in lan­ge zin­nen uit kar­ton­nen dozen komen; voet­no­ten zul­len weg­lo­pen uit de tekst. Waarom vin­den we her­se­nen belang­rij­ker dan spie­ren? Langs wel­ke rou­tes kun­nen we het vader­land ont­vluch­ten rich­ting moe­der aar­de? Moddertong pro­beert woor­den en din­gen, publiek en spre­ker, men­sen en de grond ze staan, met elkaar in ver­band te brengen. 

Tekst, sce­no­gra­fie, spel: Sébastien Hendrickx

Spelcoach: Lucius Romeo-Fromm

Outside eye: Charlotte De Somviele