GERMAN STAATSTHEATER

KWP production

Residenties

  • 29.01 > 03.02.2024
  • 22.01 > 03.02.2024
  • 25.10 > 27.10.2023
  • 18.09 > 23.09.2023

In GERMAN STAATSTHEATER neemt een groep per­for­mers je mee op een ener­gie­ke en per­for­ma­tie­ve reis. In het Hochdeutsch mit Variationen en via een onop­hou­de­lij­ke slap­stick van over­span­nen licha­men gaan ze op zoek naar wat gemeen­schap en samen­ho­rig­heid nog kun­nen bete­ke­nen in de indi­vi­du­a­lis­ti­sche en op suc­ces geba­seer­de samen­le­ving waar­in we leven. 

Theatermakers Rosie Sommers en Micha Goldberg (Ne mosqui­to pas) ver­die­pen zich in hét tra­di­ti­o­ne­le Duitse staats­the­a­ter, een the­a­ter­vorm die zich ken­merkt door haar monu­men­ta­le karak­ter, een tra­di­ti­o­ne­le pro­duc­tie­lo­gi­ca en de ensce­ne­ring van maat­schap­pe­lijk rele­van­te reper­toi­re­stuk­ken. De expres­sie­ve the­a­tra­li­teit en de gigan­ti­sche groep spe­lers op het podi­um spre­ken tot de ver­beel­ding als een soort sym­bo­li­sche tegen­pool van hun eigen theaterpraktijk. 

GERMAN STAATSTHEATER is een tor­na­do van paniek omge­zet in humor en zelf­spot, en toont uit­ein­de­lijk de kracht van gemeen­schap. Hier is the­a­ter een plek om ver­spil­de’ ener­gie te vie­ren, in de vorm van uit­bun­dig plezier.

Concept: Rosie Sommers & Micha Goldberg l With: Simon Van Schuylenbergh, Milka Mbunga Kongi, Loucka Elie Fiagan, Ariadna Rubio Lleo, Giulia Piana, Natacha Nicora, Simon Baetens, Dahlia Pessemiers & Lydia Mcglinchey l Light design: Max Adams l Sound: Milan Van Doren l tech­ni­que: Vic van den Bossche l Painted backdrop:Veronika Bezdenejnykh, Johannes Arnauts I Dramaturgy: Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms I Dramaturgical advi­ce: Elisa Liepsch l Subtitles: Freek Willems I Production: Kunstenwerk­plaats l Co-pro­duc­ti­on: VIERNULVIER, Toneelhuis en Les Halles de Schaarbeek l Thanks to: Kunstencentrum BUDA, Theater Aan Zee, Decoratelier, Beursschouwburg, Gouvernement & Monty l with the finan­ci­al sup­port of de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Tax Shelter van de Belgische fede­ra­le over­heid — Look@Leo


Pictures by Michiel Devijver and Wannes Cré.