Micha Goldberg

Micha Goldberg

Micha Goldberg1983) is een Noorse per­for­mer en the­a­ter­ma­ker die Physical Theatre stu­deer­de aan de Accademia Teatro Dimitri in Zwitserland en een mas­ter in the­a­ter behaal­de aan het RITCS (2013, Brussel). Hij stu­deer­de af met zijn voor­stel­ling CONFETTI, gepre­sen­teerd in bin­nen- en bui­ten­land. In 2014 volg­den The Garden Laboratorium en The Primal Money Scream, in samen­wer­king met Sophia Rodriguez. In 2016 richt­te Micha Micha’s Amateurtheatergroep op (voor professionals). 

Micha woon­de en werk­te de afge­lo­pen jaren in Volksroom. Hier ont­stond het col­lec­tie­ve ini­ti­a­tief Ne mosqui­to pas, geleid door Simon Van Schuylenbergh. Vijf jaar lang cre­ëer­de een groep kun­ste­naars met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den solo­’s rond falen en guil­ty plea­su­res. Uit Ne mosqui­to pas ont­stond het idee voor GERMAN STAATSTHEATER.