Schermafbeelding 2023 12 18 om 11 32 56

Rosie Sommers & Micha Goldberg

Rosie Sommers1995) woon­de en werk­te 2 jaar in Volksroom, een off-spa­ce voor per­for­man­ce­kunst in Anderlecht (Brussel). Ze stu­deer­de in 2018 af aan Drama KASK (Gent) en volg­de een mas­ter cho­re­o­gra­fie aan ISAC (Brussel). Ze is actief in de Brusselse muzieksce­ne met de girls­band Forsissies. 

Als per­for­mer werk­te ze samen met Thomas Ryckewaert, Bosse Provoost, Amanda Piña, Phoebe Berglund, Benjamin Abel Meirhaeghe, Gaël Santisteva, Nathan Ooms, Anna Franziska Jäger, Micha Goldberg, Sophia Rodríguez, Tomas Gonzalez, Igor Cardellini. Ze nam deel aan Nightshift op TAZ in de zomer van 2022 in Oostende, waar ze haar solo­voor­stel­ling The Naked Traveller opvoer­de en samen met Micha Goldberg de voor­stel­ling GERMAN STAATSTHEATER ont­wik­kel­de, die op 8 febru­a­ri 2024 in pre­mi­è­re gaat tij­dens It Takes A City, in Les Halles de schae­r­beek (Brussel).

Ondertussen werkt Rosie aan Tantra For Beginners, een voor­stel­ling waar­in ze samen met Nathan Ooms en Castélie Yalombo Lilonge in de soma­ti­sche prak­tijk van tan­tra duikt. Gaat in pre­mi­è­re op 10 novem­ber 2023.

Micha Goldberg1983) is een Noorse per­for­mer en the­a­ter­ma­ker die Physical Theatre stu­deer­de aan de Accademia Teatro Dimitri in Zwitserland en een mas­ter in the­a­ter behaal­de aan het RITCS (2013, Brussel). Hij stu­deer­de af met zijn voor­stel­ling CONFETTI, gepre­sen­teerd in bin­nen- en bui­ten­land. In 2014 volg­den The Garden Laboratorium en The Primal Money Scream, in samen­wer­king met Sophia Rodriguez. In 2016 richt­te Micha Micha’s Amateurtheatergroep op (voor professionals). 

Zowel Rosie als Micha woon­den en werk­ten de afge­lo­pen jaren in Volksroom. Hier ont­stond het col­lec­tie­ve ini­ti­a­tief Ne mosqui­to pas, geleid door Simon Van Schuylenbergh. Vijf jaar lang cre­ëer­de een groep kun­ste­naars met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den solo­’s rond falen en guil­ty plea­su­res. Uit Ne mosqui­to pas ont­stond het idee voor GERMAN STAATSTHEATER.© Wannes Cré