A crock of bull at the crack of dawn

KWP production

Residenties

  • 13.03 > 18.03.2023
  • 20.02 > 28.02.2023

In order to con­trol life we try to name it, in order to con­trol death we per­form it.

In A crock of bull at the crack of dawn explo­reert the­a­ter­ma­ker, per­for­mer en ont­wer­per Rachid Laachir meta­mor­fo­ses. Door het gebruik van lichaam, stem, kos­tuums en ande­re objec­ten cre­ëert hij per­so­na­ges op het snij­punt van het natuur­lij­ke, het men­se­lij­ke, het magi­sche en het mystieke. 

A crock of bull at the crack of dawn is een revue van klei­ne en gro­te emo­ties. Elke scè­ne is een daad van lief­de of van geweld, een daad van ego of van god, een daad van leven of van dood, een daad van belang, een daad van verveling. 

Via een col­la­ge van han­de­lin­gen gaat hij op zoek naar een uni­ver­se­le taal, weg van de ratio, op weg naar de waan­zin. Hij han­teert de taal van bewe­ging en van objec­ten die spre­ken. Het beeld breekt af en bouwt op, het licht breekt op de vloer en licht op wat breekt. 

By & with: Rachid Laachir I Music: Stef Heeren I Light: Emese Csornai I Execution decor: Laurens Deurinck I Technician: Amber Van Rooijen I Out­si­de eye: Aurelie Di Marino & Amelia Malfait I Trailer: Beeldstorm (Jan Bosteels) I Production: Kunstenwerk­plaats KWP I Co-pro­duc­ti­on: CAMPO, d e t h e a t e r m a k e r & KAAP I Residencies: KAAP, BUDA I With the sup­port of De Brakke Grond, Monty, het­pa­leis & GC De Kriekelaar I With the finan­ci­al sup­port of The Flemish Community I Thanks to WIPCOOP, Le Bamp and De Grote Post