Schermafbeelding 2023 12 19 om 10 47 41

Lila Magnin

Lila Magnin is een dan­se­res en cho­re­o­gra­fe en cre­ëert daar­naast ook muziek. Ze is geves­tigd in België. Lila heeft een eigen visu­eel en muzi­kaal uni­ver­sum dat ze sinds enke­le jaren deelt op het podi­um en op soci­al media.

Ze begon te dan­sen op 3‑jarige leef­tijd met de Bharata Natya en ging op 18-jari­ge leef­tijd naar de Juste Debout School in Parijs. Terug in België werkt ze als dan­se­res voor ver­schil­len­de pro­jec­ten en brengt ze haar eigen muziek uit. Ze blijft ook dans­trai­nin­gen vol­gen over de hele wereld, zoals in NYC en LA.

Lila heeft als danser/​performer gewerkt met ver­schil­len­de inter­na­ti­o­na­le arties­ten, zoals Vraja Sundari Keilman voor ATMA (Samadhi Dance Company, NL), Pitcho Womba Konga voor Slow#3, Mamiwata and Habit (KVS, BEL), Andrew Ondrejcak voor Figure Studies (USA),…

In 2019 cho­re­o­gra­feer­de ze haar eer­ste stuk the #roof is on fire, gepro­du­ceerd door Mons Arts de la Scène en onder­steund door de Commission de la Danse (Fédération Wallonie Bruxelles). Haar twee­de stuk Azad, een solo, pre­sen­teer­de ze in 2021


© Lila Magnin