Unnamed

Sébastien Hendrickx

Sébastien Hendrickx is 15 jaar actief in het kun­sten­veld. Als dra­ma­turg voor onder meer Benjamin Verdonck, Luanda Casella, Jozef Wouters, Alexander Vantournhout, Piet Arfeuille, Ula Sickle en Bosse Provoost, als cri­ti­cus-essay­ist voor Etcetera, Rekto:Verso, De Witte Raaf,…, als cura­tor voor Bâtard Festival 2010 en 2011 en als docent bin­nen de dra­maop­lei­ding aan KASK. Van 2010 tot 2014 was hij dra­ma­turg bij KVS Brussel. Sinds een paar jaar bouwt hij ook aan een eigen artis­tiek tra­ject. Recent werk­te hij zijn eer­ste solo­voor­stel­ling af, een samen­wer­king met com­po­nist Jürgen De Blonde / KÖHN en licht­ont­wer­per Michaël Janssens. The Good Life is een immersie­ve trip rond de vraag naar het goe­de leven in tij­den van eco­lo­gi­sche muta­tie. De voor­stel­ling ging in okto­ber 2021 in pre­mi­è­re in NTGent.