Photo Nele bio

Nele Vereecken

Nele Vereecken (1982) stu­deer­de af als actri­ce aan het RITSC in Brussel in 2009

Tijdens haar oplei­ding maak­te en speel­de ze haar eigen stuk­ken. Eén van die stuk­ken was Amour Fou in samen­wer­king met Hendrik De Smedt dat veel suc­ces ken­de en onder ande­re op Theater aan Zee stond. De eer­ste jaren na haar stu­die heeft ze voor­al als actri­ce gewerkt, bij onder ande­re Stefanie Claes (Het feest van de plat­te cake, win­naar TAZ KBC prijs 2010), Bo Tarenskeen (1000 zalen, win­naar Ton Lutz Prijs op het ITSfestival 2009), Leen Verheyen (Autoroute du soleil), en Ahmed Khaled (Kid-Nap). Daarna begon ze ook terug voor­stel­lin­gen te maken, in samen­wer­king met ande­re the­a­ter­ma­kers, waar­on­der Bernard Van Eeghem, Sara Vilardo en Jovial Mbenga. 

Nele Vereecken schrijft ook haar eigen stuk­ken. Haar mono­loog Lydia Teresa Andersen werd gepu­bli­ceerd in het boek De wereld bij mij bij uit­ge­ve­rij Bebuquin. 

In 2015 regis­seer­de Nele haar eer­ste stuk Lydia dat in pre­mi­è­re ging in de KVS. In 2022 volgt de opvol­ger Angel over de Duitse bonds­kan­se­lier Angela Merkel. In 2021 speel­de ze mee in God 99 van Enkidu Khaled.

Nele heeft tot­slot een hele­boel soci­aal-artis­tie­ke pro­jec­ten gere­gis­seerd bij o.a. De Figuranten, Michiel Soete en Sarah Sampelayo en Theater Tartaar.