Photo Nele bio

Nele Vereecken

Nele Vereecken (1982) stu­deer­de af als actri­ce aan het RITSC in Brussel in 2009

Tijdens haar oplei­ding maak­te en speel­de ze haar eigen stuk­ken. Eén van die stuk­ken was Amour Fou in samen­wer­king met Hendrik De Smedt dat veel suc­ces ken­de en onder ande­re op Theater aan Zee stond. En ande­re voor­stel­ling van haar het lij­den van een clown’ heeft ze in het Frans opge­voerd in Théàtre de la pla­ce in Liège. In haar laat­ste jaar heeft ze met ande­re ein­de­jaars­stu­den­ten, in een regie van Willy Thomas en Guy Dermul, Pain Perdue/​gewonnen brood gemaakt voor de KVS

De eer­ste jaren na haar stu­die heeft ze voor­al als actri­ce gewerkt, bij onder ande­re Stefanie Claes (Het feest van de plat­te cake, win­naar TAZ KBC prijs 2010), Bo Tarenskeen (1000 zalen, win­naar Ton Lutz Prijs op het ITSfestival 2009 en t schip), Leen Verheyen (Autoroute du soleil), en Ahmed Khaled (Kid-Nap). Daarna begon ze ook terug voor­stel­lin­gen te maken, in samen­wer­king met ande­re the­a­ter­ma­kers, waar­on­der Ducks met Bernard Van Eeghem, Alfred(d)o met Sara Vilardo en Mon Noord met Jovial Mbenga. 

Nele Vereecken schrijft ook haar eigen stuk­ken, haar tekst Lydia Teresa Andersen, een mono­loog, werd gepu­bli­ceerd in het boek De wereld bij mij bij uit­ge­ve­rij Bebuquin. Dit jaar schreef ze voor Sara Sampelayo Dead Pigeon, voor de voor­stel­ling Odium die in pre­mi­è­re ging in the­a­ter Marni. 

In 2015 heeft ze haar eer­ste eigen stuk gere­gis­seerd Lydia dat in pre­mi­è­re ging in de KVS. De voor­stel­ling werd gespeeld door Mieke Verdin. In 2022 volgt de opvol­ger Angel over de Duitse bonds­kan­se­lier Angela Merkel.

Nele heeft een hele­boel soci­aal-artis­tie­ke pro­jec­ten gere­gis­seerd bij o.a. De Figuranten, Michiel Soete en Sarah Sampelayo en Theater Tartaar.