angel

KWP production

Residencies

  • 14.02 > 22.02.2022

Domineesdochter Angela Kasner groei­de op in Oost-Duitsland. Haar tan­te uit West-Duitsland stuur­de vaak cadeau­tjes op zoals een Levi’s jeans en een plaat van de Beatles. Angela ver­lang­de naar vrij­heid, naar het wes­ten. Toen de muur viel, besloot ze haar weten­schap­pe­lij­ke car­ri­è­re los te laten en de poli­tiek in te stap­pen. Wie een­maal in zijn leven zo posi­tief ver­rast­werd, denkt dat er veel moge­lijk is’, zegt ze daarover. 

Angela Kasner is een vrouw die bestaat. 

Angel is een voor­stel­ling over een vrouw die niet bestaat en die lich­te­lijk op de ech­te Angela is geba­seerd: een vrouw die in haar zoek­tocht naar steeds meer moge­lijk­he­den wereld­lei­der wordt. 

Een fic­tief por­tret geba­seerd op waar­ge­beur­de feiten… 

Door het onmo­ge­lij­ke te dro­men wordt soms de helft ervan waar. In angel laten we de ver­beel­ding los op een belang­rijk heden­daags poli­tiek figuur. 

Hoe ver mag je gaan in die ver­beel­ding? Wanneer wordt de ver­beel­ding een leu­gen, en die leu­gen een door ieder­een aan­vaar­de logi­sche realiteit? 

Van en met: Wim Bernaers, Katja Dreyer, Felix Ensslin, Lam Lai, Joachim Robbrecht, Sven Roofthooft, Mieke Verdin en Nele Vereecken. 

Productie: Kunstenwerkplaats VZW

Coproductie: AGORA the­a­ter en KAAP 

Met de steun van: Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Goethe-Institut Brüssel 

Met dank aan: ARSENAAL/LAZARUS, De Brakke Grond, Le Corridor, BRONKS, arp, GC De Kroon Hendrik De Smedt, Elke Vereecken en Marieke Vereecken.