Portret afjagernooms c tinaherbots

Nathan Ooms & Anna Franziska Jäger

Anna Franziska Jäger (1996) stu­deer­de in 2020 af aan de mas­ter­op­lei­ding Drama aan School of Arts|KASK Gent. Bartlebabe, dat gold als Anna Franziska’s mas­ter­proef, is de der­de samen­wer­king met Nathan Ooms na de voor­stel­ling As a mat­ter of fic­ti­on (2018) en Some Things Last A Long Time (2019). Met Michiel Vandevelde werk­te ze samen voor de voor­stel­lin­gen Love Songs (Veldeke) bij fABULEUS (2013) en Human Landscapes — Book I (2018). Naast de film My Queen Karo (2009) van Dorothée Van Den Berghe speel­de ze ook in ande­re films zoals Cleo (2019) van Eva Cools en Braided Love (2018) van Rand Abou Fakher. Ze was even­eens te zien in de voor­stel­ling Toverberg van Desnor.

Nathan Ooms (1996) behaal­de in juni 2019 zijn mas­ter Drama aan de School of Arts|KASK Gent. Samen met Anna Franziska Jäger maak­te hij in 2018 de voor­stel­ling As a mat­ter of fic­ti­on, waar­in ze een the­a­tra­le spie­gel boden aan de roman Beware of Pity (Ungeduld des Herzens) van Stefan Zweig. Het jaar nadien maak­ten ze samen Some Things Last A Long Time, Nathans mas­ter­proef. Hoewel de samen­wer­king tus­sen Nathan en Anna Franziska gedijt op onder­ling uit­een­lo­pen­de inte­res­ses bin­nen het the­a­ter, vin­den ze elkaar in het belang van het lichaam als maat om zich tot de wereld te ver­hou­den en in de vraag hoe fic­tie als mid­del kan die­nen om het abstrac­te aan te spre­ken. Nathan liep sta­ge bij Ula Sickle waar hij mee­werk­te aan de voor­stel­ling Relay (2018) en was in het sei­zoen 2018 – 2019 te zien in de voor­stel­ling Drawings van Marc Vanrunxt. Momenteel volgt hij het STUDIOS pro­gram­ma aan P.A.R.T.S..