Two Peasants Looking Up

Residencies

  • 07.03 > 20.03.2022

In het begin was er niets

en iets viel uit dat niets.

In Two Peasants Looking Up betre­den twee figu­ren een lege ruim­te. Ze flui­ten, voor­spel­len, tas­ten af, schui­fe­len en schoor­voe­ten. Ze beschut­ten elkaar op een plek waar­in van alles naar bene­den lijkt te val­len. Is de zwaar­te­kracht er soms krank­zin­nig geworden?

Entering the emp­ty ring with hands in his poc­kets and wor­king with nothing” — this is the essen­ce of the cir­cus clown — Tristan Remy

Van en met: Marius Lefever, Laurens Aneca en Senne Vanderschelden

Coaching: Geert Belpaeme en Kasper Vandenberghe/​MOVEDBYMATTER

Dank aan: Benjamin Cools, Siene Hollemans, Jef van der Burght, Ginger Bogaert, Petronella Van Der Hallen, Bardia Mohammad, Frederik Le Roy, KASK & CONSERVATORIUM School of Arts, CAMPO, GC De Kriekelaar, ZSenne Artlab, les Ballets C de la B, KWP Kunstenwerkplaats