Spirits & pleasures

Co-production

Residencies

  • 03.01 > 08.01.2022
  • 01.11 > 07.11.2021

In Parable of the Talents beschrijft sci-fi schrij­ver Octavia E. Butler hoe de eer­ste beman­de ruim­teshutt­les in 2090 de aar­de ver­la­ten. Ze zijn onder­weg naar een ruim­te­ba­sis met de naam Christopher Columbus. Ze heeft bezwaar tegen de naam. But one can­not win eve­ry batt­le. The name means nothing. Op 18 febru­a­ri 2021 landt de ruim­te­ro­bot Perseverance op Mars. NASA noemt het lan­dings­sta­ti­on Octavia E. Butler Landing. In 2027 ver­trekt Perseverance II. De shutt­le beweegt zich snel door de tijd, in de rich­ting van wat — vanop een afstand — lijkt op een bran­den­de muur. De over­le­vings­pak­ket­ten van de beman­ning bevat­ten: instruc­ties om te ade­men in de ruim­te, een water­zui­ve­rings­ap­pa­raat, zaden, gereed­schap, een AI die muziek afspeelt.
De beman­ning onder­zoekt hoe de nade­ren­de muur hun ver­beel­ding en hun cel­len muteert. Hoe onheil vorm­geeft aan de manier waar­op ze bewe­gen. Hoe hun zin­tui­gen en hun stem ver­an­de­ren als de sche­mer inzet en de muur als­maar dich­ter­bij komt.

De beman­nings­le­den zijn omringd door expe­ri­men­te­le DIY schaal­mo­del­len, genaamd liva­bi­li­ties’, bre­at­ha­bi­li­ties’, ten­de­ri­tes’, futu­re ancestors’. 3D-simu­la­ties van de hori­zon, de licha­men, het den­ken en de plek­ken waar ze naar ver­lan­gen. Ze beden­ken tech­nie­ken om ver­mis­te men­sen op te spo­ren, in het ver­le­den en de toe­komst te kij­ken, over afstan­den heen met elkaar in con­tact te komen, ken­nis en spe­ci­al powers door te geven aan hen die het nodig heb­ben.
Hebben ze deze situ­a­tie al eer­der mee­ge­maakt? Het kan niet anders, hoe zou hun lichaam anders in staat zijn te anti­ci­pe­ren? Zijn zij deel geweest van een ande­re soort in een ande­re tijd? Wezens die hen nu infor­me­ren over hoe deze crash te onder­gaan en er toch levend uit te komen?
Het gebeurt voor elk van hen op een ver­schil­lend moment. Zonder te besef­fen wat er is gebeurd, staan ze op de kop. En is zwaar­te­kracht niets meer dan een vage her­in­ne­ring. Ze wor­den iets heel anders dan wat ze zich kon­den voor­stel­len.

Birdlike.
Starlike.
Fish migra­ting to ano­ther planet. 

Concept, regie: Hannah De Meyer

Met: Hannah De Meyer, Amber Vanluffelen, Dolores Hulan, Anna Franziska Jäger, e.a.

Scenografie: Olivier Goethals

Lichtontwerp: Luc Schaltin

Productie: Toneelhuis (P.U.L.S.)

Met de steun van: Tax Shelter van de Belgische fede­ra­le over­heid, Casa Kafka Pictures Tax Shelter