Portret hannah de meyer c vincent delbrouck

Hannah De Meyer

Hannah De Meyer (1988) stu­deer­de in 2015 af aan de Performance-oplei­ding van de Toneelacademie Maastricht. Haar werk omvat per­for­man­ces, publi­ca­ties en hap­pe­nings waar­in sci-fi ver­beel­ding, eco­lo­gisch bewust­zijn, sto­ry­tel­ling, arche­o­lo­gie en trans­for­me­ren­de licha­men cen­traal staan. Ze ver­smelt tekst en bewe­ging tot een eigen­zin­ni­ge, hybri­de the­a­ter­taal. Levitations is een bezwe­ren­de trip langs de pie­ken en dalen van De Meyers ver­beel­ding, new skin een hyp­no­ti­se­rend femi­nis­tisch en eco­lo­gisch sta­te­ment. Een afda­ling in de aar­de waar­bij dode stuk­ken lichaam en ver­ge­ten crit­ters tot leven wor­den geschud. Het recen­te hi Baubo, is een uni­ver­sum van vreug­de­vol­le weer­bar­stig­heid. Een land­schap waar­in dier, spook, mens, plant fees­te­lijk met elkaar versmelten.