Shiraz, tell me about the revolution?

KWP production

In 1945 gaat de eer­ste uni­ver­si­teit in Shiraz open. 

In 1963 mogen vrou­wen in Iran voor het eerst gaan stemmen. 

In 1971 orga­ni­seert de Sjah het duur­ste en groot­ste feest uit de geschiedenis. 

In 1979 komt ieder­een op straat. De Islamitische Republiek Iran wordt uitgeroepen. 

In 1990 ben ik geboren. 

In 2015 word ik — mis­schien — Belg. 

In 2018 word ik – mis­schien – Belg. 

In 2019 word ik — mis­schien — Belg. 

In Shiraz, tell me about the revo­lu­ti­on? door­kruist Farbod de ver­schil­len­de werel­den waar­in hij is opge­groeid en legt hij ze wil­le­keu­rig weer boven elkaar. Hij fileert onge­na­dig de twee sys­te­men die hem maak­ten tot wie hij is. Hij toont ons de rea­li­teit van over­heids­in­stan­ties die hem — en tal­lo­ze ande­ren — her­lei­den tot een speel­bal van struc­tu­ren. Pijnlijk wordt het wan­neer zijn men­se­lijk enthou­si­as­me botst op de poging tot objec­ti­vi­teit van de machtsstructuren. 

Coaching: Michiel Soete en Benjamin Op de Beeck | Licht: Bas De Vos | Techniek: Amber van Rooijen/​Gregor Van Mulders | Kostuum: Anne-Catherine Kunz | Dramaturgisch onder­zoek: Dries Douibi | Productie: Kunstenwerkplaats | Co-pro­duc­tie: Kunstenwerkplaats, d e t h e a t e r m a k e r, BUDA, Vooruit, ARSENAAL/LAZARUS | Gekiemd in: TransfoCollect | Met dank aan: Bâtardfestival, Johan Dehollander, Aurelie Di Marino, Tine Van Aerschot en Lukas Stallaert. 

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie