Farbod new

Farbod Fathinejadfard

Als Iraans-Belgische acteur en the­a­ter­ma­ker kwam Farbod Fathinejadfard na zijn twee­ja­ri­ge oplei­ding aan het RITCS terecht bij Transfo Collect, eerst als lid, nadien als pro­fes­si­o­ne­le men­tor. Als acteur was Farbod te zien in Capsaicin van Michiel Soete in opdracht van Globe Aroma (2016), Museum Night fever Villa en Pain’ van K.A.K (2017) en If the­re weren’t any blacks, you’d have to invent them (2018) van Aurelie Di Marino. De voor­stel­ling, die gese­lec­teerd werd voor de reeks #nieuw­jong op Het Theaterfestival (2019), trig­ger­de Farbods makers­be­wust­zijn, wat resul­teer­de in zijn debuut Shiraz, tell me about the revo­lu­ti­on? (2019). Daarin ging hij op zoek naar de bete­ke­nis van zijn dub­be­le iden­ti­teit in een wereld die liefst in hok­jes denkt. De voor­stel­ling werd geno­mi­neerd voor het jon­ge­ma­ker­sluik op Theater aan Zee.