idi­o­ta

Residencies

  • 03.05 > 05.05.2022

De mythe van Pandora dook waar­schijn­lijk voor het eerst op als ant­woord op een oer­ou­de vraag: waar­om wor­den men­sen ziek en ster­ven ze? Waarom gebeu­ren er slech­te din­gen? Hoewel Pandora vaak wordt ver­acht als breng­ster van kwaad, heeft ze ook vrucht­baar­heid gebracht, want geboor­te en dood beston­den niet voor zij ze vrij­liet. In deze per­for­man­ce loert Idiota in de doos van Pandora van­uit de wens Hoop gade te slaan. Na in het hart van de doos te zijn geglipt, zul­len Idiota’s zin­tui­gen en zelfo­ri­ën­te­ring op de proef wor­den gesteld, waar­bij ramen spie­gels wor­den, en de deur een zelf­por­tret… Om de weg naar bui­ten te vin­den moet Idiota deze uit­da­ging aan­gaan. Aan de basis van deze nieu­we cre­a­tie van de Kaapverdische cho­re­o­gra­fe Marlene Monteiro Freitas ligt een dia­loog tus­sen haar werk en dat van de schil­der Alex Silva (1974 – 2019). De cho­re­o­gra­fie toont Freitas’ mees­ter­schap en veel­zij­dig­heid, in een per­for­man­ce die bij­zon­der lang nazindert.

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts, KANAL-Centre Pompidou
Choreograaf, per­for­mer: Marlene Monteiro Freitas | Choreografie assis­ten­te: Hsin-Yi Hsiang | Scenografie: Marlene Monteiro Freitas, Miguel Figueira, Yannick Fouassier | Lichtontwerp: Yannick Fouassier | Geluidsontwerp: Rui Antunes | Kostuums: Marlene Monteiro Freitas

Productie: P.O.R.K | Spreiding: Key Performance | Coproductie: Kunstenfestivaldesarts, CNAD – Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Festival d’Automne in Paris, Grec Festival de Barcelona, Wiener Festwochen | Met de steun van: Theater Freiburg, Mattatoio – Azienda Speciale Palaexpo

P.OR.K Associação Cultural is gesteund door Governo de Portugal – Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes

Marlene Monteiro Freitas is de lau­re­aat van Evens Arts Prize 2021, een twee­jaar­lijk­se prijs die kun­ste­naars eert die zich bezig­hou­den met heden­daag­se uit­da­gin­gen in Europa.