Divide and Rule

Residencies

  • 28.11 > 03.12.2022

Divide and Rule is een sean­ce. Zes spe­lers roe­pen de Conferentie van Berlijn op. Machthebbers ver­de­len een con­ti­nent onder elkaar, zon­der er ooit een stap te heb­ben gezet. Wat gebeurt er als we van­daag naar deze absur­de his­to­ri­sche gebeur­te­nis kij­ken? Wat blijft er over?
Divide and Rule onder­zoekt de breuk­lij­nen die de con­fe­ren­tie heeft gesla­gen, op een gro­tes­ke manier en met intiem inzicht.

They used to prai­se tho­se who fought,
for tho­se who loved and wept along the rivers.
Reverse.

con­cept & regie Khalid Koujili El Yakoubi regie-assis­ten­tie Dounia Mahammed spel Rashif El Kaoui, Bjorn Floréal, Patricia Kargbo, Rachid Laachir, Lois Lumonga Brochez, Prisca Agnes Nishimwe
sce­no­gra­fie, licht & tech­niek Gilles Pollak kos­tuum Amber De Saeger
muziek Han Stubbe dra­ma­tur­gie Esther Severi pro­duc­tie­me­de­wer­ker Lotte Vrancken
pro­duc­tie dethe­a­ter­ma­ker copro­duc­tie Monty, VIERNULVIER ism Compagnie Cecilia, KWP, Perpodium,
in samen­wer­king met Antigone met de steun van de Vlaamse Overheid, Taxshelter van de Belgische Federale Overheid