Khalid Koujili El Yakoubi c Ruby Water 1

Khalid Koujili El Yakoubi

Khalid Koujili El Yakoubi is acteur en the­a­ter­ma­ker. Hij behaal­de zijn Master dra­ma aan het KASK (Gent). Zijn afstu­deer­voor­stel­ling Don’t make it about you’ (’19) ging over de repre­sen­ta­tie van de ander’ in het Westerse the­a­ter. In 19/’20 maak­te hij met Thomas Bellinck De bevrij­ding van het edel­hert’ (Het Paleis, Antwerpen). Hij maak­te in 20/’21 deel uit van de Montignards in Monty. Vanaf juni 22 gaat hij op tour met de voor­stel­ling Vlaemsch (Chez Moi)’ van Sidi Larbi Cherkaoui. In janu­a­ri 23 gaat zijn eigen pro­duc­tie Divide and Rule’ (over deko­lo­ni­sa­tie) in pre­mi­è­re (Monty Antwerpen).