De Vogels

Residencies

  • 20.11 > 25.11.2023

Twee bur­gers ont­vluch­ten hun gelief­de stad Athene omdat ze de cor­rup­tie en bureau­cra­tie beu zijn. Vastberaden een bete­re plek te vin­den, sluit Peisthetairos een ver­bond met de vogels om samen een nieu­we stad in de lucht te bou­wen. Maar al snel trekt hij de macht naar zich toe. Zijn eigen ver­lan­gen naar vrij­heid gaat zo ten kos­te van die van vele ande­ren.

Voor deze nieu­we voor­stel­ling gaan Lieselotte De Keyzer en Kobe Chielens aan de slag met de toneel­tekst De Vogels van de Griekse kome­die­schrij­ver Aristophanes. Ze nodi­gen hier­voor acteurs Louise Bergez, Hans Mortelmans en beel­dend kun­ste­naar Sibran Sampers uit. Aan de hand van de tekst op rijm, beeld en dans con­stru­eert het vijf­tal hun eigen toneel en spel. De Vogels is een vro­lij­ke voor­stel­ling die in schril con­trast staat met de som­be­re bood­schap van de tekst.


con­cept: Lieselotte De Keyzer en Kobe Chielens | tekst: Aristophanes | spel & dans: Louise Bergez, Kobe Chielens, Lieselotte De Keyzer, Hans Mortelmans en Sibran | sce­no­gra­fie: Sibran Sampers | pro­duc­tie: de polen vzw | copro­duc­tie: Tentoo Payroll Services | met dank aan: KVS, Monty, De Grote Post, ArteMista, KWP Kunstenwerkplaats