De polen De polen

Lieselotte De Keyzer & Kobe Chielens / De polen

Lieselotte De Keyzer1987) stu­deer­de in 2013 af met haar mas­ter­proef Report on the par­ty and the guests aan de oplei­ding dra­ma van KASK/​School Of Arts. In 2016 werk­te ze aan de voor­stel­ling Yvonne, prin­ses van Bourgondië van Tibaldus, waar­mee ze dit jaar op tour­nee gaat in bin­nen- en bui­ten­land. Met Tibaldus maak­te ze eer­der ook Paard: een ope­ra. Met de polen cre­ëer­de ze in 2015 Herberg en werkt ze nu met hen aan de nieu­we voor­stel­ling The Act of Dying. Eerder speel­de ze al voor o.a. l’hommmm, Fabuleus, Kopergietery en Het Paleis.


Kobe Chielens 1993) stu­deer­de in 2016 af aan de oplei­ding dra­ma van de School Of Arts/​KASK in Gent. Hij werk­te al voor o.a.Theater Malpertuis en l’hommmm, maar is voor­al actief als makend spe­ler samen met Bosse Provoost. Ze maak­ten samen NoordSwimmingPool (2013), Wezend Leven (2014), Herberg (2015) en Moore Bacon! (2015). Met deze laat­ste voor­stel­ling won­nen ze de KBC-TAZ Jongtheaterprijs op Theater aan Zee, De Debuutprijs en de IYMA-award op het ITS-Festival.