De gemid­del­de God of het mega­lo­maan minderwaardigheidscomplex

Co-production

Residencies

  • 13.12 > 24.12.2021

De voor­stel­ling houdt het mid­den tus­sen een katho­lie­ke ere­dienst, een poli­tiek par­tij­con­gres, een Tupperware avond en een occul­te vie­ring van de win­ter­se zon­ne­wen­de. Er wordt gede­cla­meerd, geslo­ten pot­jes gaan open en weer dicht, en demo­nen heb­ben vrij spel. Taal is mani­pu­la­tief, leu­gens en gehei­men wor­den ver­ward met waar­heid en alge­meen goed. En op elk moment kan alles omslaan en is niets nog wat het lijkt.

Op scè­ne staan de actri­ces Lois Lumonga Brochez, Aurelie Di Marino en Mira Brysinck – ze ver­tol­ken God, Duivel en ver­tel­ler. Het publiek neemt ook een rol op, die van het koor, de gemeen­schap, het volk: ieder­een mag mee zin­gen en bid­den en bezwe­ren. Aan het eind weet ieder­een hope­lijk nog min­der dan aan het begin.

Tine Van Aerschot is beel­dend kun­ste­naar, en maakt sinds 2006 voorstellingen. 

Zoals Het betreft lief­de, when in doubt, duck, en we are not afraid of the dark. Precisie, humor, taal en broos­heid staan tel­kens cen­traal in haar theaterwerk.

Een voor­stel­ling van en met Tine Van Aerschot, Lois Lumonga Brochez, Mira Bryssinck en Aurelie Di Marino