Tine Van Aerschot 1

Tine Van Aerschot

Tine Van Aerschot (1961) stu­deer­de beel­den­de kunst en com­pu­ter­gra­fiek en ont­wik­kel­de zich van gra­fisch vorm­ge­ver tot dra­ma­turg, schrij­ver, sce­no­graaf, the­a­ter­ma­ker en mul­ti­me­dia-artiest. Ze werk­te o.a. voor Meg Stuart / Damaged Goods, Christine Desmedt, Davis Freeman, Simone Aughterlony… Sinds 2002 maakt ze ook eigen werk waar­on­der beel­den­de en mul­ti­me­di­a­le cre­a­ties, the­a­ter­tek­sten en ‑pro­duc­ties.