The Waves

KWP production

Residenties

  • 21.03 > 03.04.2022
  • 24.01 > 25.01.2022
  • 22.11 > 05.12.2021

Voor haar nieu­we voor­stel­ling The Waves’ baseert El Kharraz Alami zich niet alleen op het gelijk­na­mi­ge boek van Virginia Woolf, maar ook op essays van onder meer Clarissa Pinkola Estes en Audre Lorde. The Waves’ is een ritu­eel, een mani­fest, een immersie­ve erva­ring waar­in de vrou­we­lij­ke schoon­heid, pijn en kwets­baar­heid cen­traal staan. Samen met vier actri­ces onder­zoekt El Kharraz Alami hoe diep geïn­ter­na­li­seer­de erva­rin­gen van oppres­sie en machts­mis­bruik kun­nen omge­zet wor­den in een cre­a­tie­ve kracht. The Waves stelt een fysie­ke ruim­te voor waar­in we trauma’s in de ogen dur­ven kij­ken, genot gevierd wordt, het lichaam geze­gend en de kracht van cre­ë­ren gedeeld. 

Concept en regie: Khadija El Kharraz Alami
Spel: Lois Brochez, Isabelle Houdtzagers, Khadija El Kharraz Alami, Musia
Mwankumi, Merel Severs
Dramaturgie: Kopano Maroga
Lichtontwerp en tech­niek: Luc Schaltin
Composer: Michelle Samba
Geluidsontwerp: Ata Güner
Scenografie en kos­tuum: Rachid Laachir
Choreografisch advies: Cherish Menzo
Productieleiding en regie-assis­ten­tie: Lena Meijer
Technische assis­ten­tie: Jurgen Fonteijn
Dank aan: Aymará Parola, Eurudike de Beul
Productie: KWP, Stichting K.E.K.A.
Co-pro­duc­tie: DE SINGEL, Productiehuis Theater Rotterdam, Kaaitheater, de Brakke
Grond, NTGent
Mogelijk gemaakt door: VG, VGC, Create to Connect, FPK