Tantra For Beginners

KWP production

Residenties

  • 25.09 > 29.09.2023

Tantra For Beginners is een voor­stel­ling die de raak­vlak­ken tus­sen zelf­hulp en soma­ti­sche prak­tij­ken onder­zoekt, met de hyper-geïn­ter­pre­teer­de soma­ti­sche prak­tijk van Tantra als para­dig­ma. Nathan Ooms, Castélie Yalombo Lilonge en Rosie Sommers cre­ë­ren een zelf­ge­maak­te, absur­de Tantra prak­tijk in een the­a­tra­le con­text. Hoe berei­ken we zelf­ont­dek­king, de-sub­jec­ti­ve­ring en bevrij­ding door de beoe­fe­ning van Tantra? Doe mee voor een avond van ver­ken­ning en ontdekking.

Concept: Rosie Sommers | Performers: Castélie Yalombo Lilonge, Nathan Ooms & Rosie Sommers | Painted bal­loons: Veronika Bezdenejnykh I Scarf: Malika Rothschild I Spiritual gui­de: Elle Van Campenhout | Production: Kunstenwerk­plaats I Co-pro­duc­tie: VIERNULVIER I Residenties: Gouvernement, BUDA, GC De Kriekelaar, GC De Rinck, wpZimmer, The Monastery, Atelier Experimental (Basel), Tictac Art Centre I With the sup­port of the Flemisch Community & the Flemisch Community Commission.