Flesh can’t can’ t not’t tis fle­sh h…

Co-productie

Residenties

  • 04.09 > 16.09.2023

Imagine. Een sci-fi wereld die wordt gevormd door het muzi­ka­le gen­re van reg­gae­ton, de urban dan­ce per­reo, de taal­kun­di­ge erva­ring van toe­gang tot het dage­lijks leven door een beperkt begrip van het Engels, en de his­to­ri­sche band van Midden-Amerika met de export van exo­ti­sche vruchten. 

Dit is de wereld die Flesh can’t can’ t not’t tis fle­sh h… oproept, een mul­ti­sen­so­ri­ë­le voor­stel­ling die live muziek, pro­jec­tie van tekst, dans en beeld­houw­werk ver­mengt. Twee bran­den­de licha­men lei­den ons door de land­schap­pen van een vreem­de wereld, om de bit­ter­zoe­te onder­ne­min­gen van de migra­tie tus­sen de Global South en Global North en om een deel van de queer geschie­de­nis­sen in de Midden-Amerikaanse regio te traceren.

Concept, per­for­man­ce and texts: Mario Barrantes Espinoza I Performance: Luis Javier Murillo Zúñiga aka La Terre’ I Artistic assis­tan­ce and texts: Theo Livesey I Dramaturgy and texts: Martín Zícari I Music and sound design: Luis Miguel Ramírez aka DJ Amapola I Light design: Ryoya Fudetani I Wax sculp­tu­res: Mona Oren I Silicone sculp­tu­res: Moran Sanderovich I Video pro­jec­ti­ons: Federico Vladimir Strate Pezdirc I Stage design: tbc I Production: Hiros I Co-pro­duc­ti­on: Kaaitheater, Toneelhuis, VIERNULVIER, DeSingel, Kunstenwerkplaats I In col­la­bo­ra­ti­on with KAAP, STUK, Kunstencentrum BUDA I With the sup­port of de Vlaamse Overheid

© Mario Barrantes Espinoza + DALL‑E