DONKEY

Residenties

  • 01.03 > 08.03.2023
  • 13.02 > 18.02.2023

In DONKEY zien we een figuur die ver­strikt zit in onbe­slist­heid. DONKEY blijft zich­zelf onder­bre­ken, ver­dwaald in een voort­du­rend heen en weer tus­sen onaf­fe geba­ren. De tijd waar­in DONKEY zich bevindt is gefrag­men­teerd, gete­kend door aflei­ding en over­sti­mu­la­tie. Begin en ein­de jagen elkaar ach­ter­na, tot ze niet meer van elkaar te onder­schei­den val­len, het leven staat on repeat’. DONKEY raakt ver­slaafd aan deze junk-tijd, gaat er vol­le­dig in op tot DONKEY een kari­ka­tuur wordt van een sub­ject dat ver­ward heen en weer stui­tert tus­sen stress en dis­so­ci­a­tie. Maar DONKEY komt tot inzicht. DONKEY groeit op. DONKEY begint zich een ander leven voor te stellen. 

Performance & con­cept: Nathan Ooms | External eye: Anna Franziska Jäger | Productie: CAMPO | Coproductie: Kunst/​Werk