Schermafbeelding 2023 04 24 om 11 27 59

Bezoekersprogramma Plat(e)form(e) tijdens Kunstenfestivaldesarts

24.04.23

16.05 — 18.05
Verschillende loca­ties
16.05 in KWP

Internationale pro­gram­ma­to­ren ont­dek­ken de unie­ke podi­um­kun­sten­scè­ne van Vlaanderen, Wallonië en Brussel tij­dens een ini­ti­a­tief van Kunstenpunt/​Flanders Arts Institute, Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse (WBTD) en Kunstenfestivaldesarts, in samen­wer­king met ver­schil­len­de part­ners uit de Brusselse podiumkunsten. 

Plat(e)form(e) is ont­staan uit de wens om de loka­le podi­um­kun­sten te onder­steu­nen en in de kij­ker te zet­ten. Door de aan­we­zig­heid van inter­na­ti­o­na­le pro­fes­si­o­nals hopen we nieu­we net­wer­ken uit te bou­wen en duur­za­me uit­wis­se­lin­gen te ontwikkelen.

Plat(e)form(e) pre­sen­teert voor­stel­lin­gen, works in pro­gress en pit­ches van kun­ste­naars. Via dis­cus­sies en feed­back­ses­sies wil­len we een tij­de­lij­ke ruim­te ope­nen voor weder­zijds leren en reflec­tie over wat het bete­kent om van­daag (inter)nationaal te cre­ë­ren en te presenteren. 

Op 16.05 vindt Plat(e)form(e) plaats in KWP (Pianofabriek), met vijf voor­stel­lin­gen voor een publiek van pro­fes­si­o­nals. Neem een kijk­je op de web­si­te van Kunstenpunt voor meer info over het programma.