Ula Sickle Ania Rosinska Luczak 1

Ula Sickle

Ula Sickle (CA/PL) is een cho­re­o­graaf en per­for­mer die woont en werkt in Brussel. Ze maakt per­for­man­ces op het kruis­punt van ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes zoals dans, heden­daag­se muziek en beel­den­de kunst. In haar voor­stel­lin­gen gaat ze op zoek naar vor­men van cho­re­o­gra­fisch schrij­ven die de cul­tu­re­le codes en poli­tie­ke kracht van popu­lai­re’ dans ont­hul­len. Centraal staan de krach­ti­ge per­for­mers en de muzi­ka­li­teit en fysie­ke aan­we­zig­heid van het lichaam. 

Ula Sickle was artist in resi­den­ce bij Ujazdowski Centre for Contemporary Art in Warsaw en WIELS in Brussel. Ze werkt momen­teel aan een doc­to­raat bij Luca School of Arts en KU Leuven. Haar werk werd reeds getoond in veel nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le zalen, zoals onder ande­re Kaaitheater, KVS and Kunstenfestivaldesarts (Brussel), Wiener Festwochen (Wenen), Serralves Museum (Porto), Moving in November (Helsinki), B:OM Festival (Seoul), Zürcher Theater Spektakel (Zurich), Tanz im August (Berlijn), les Rencontres choré­grap­hi­ques inter­na­ti­o­na­les de Seine-Saint-Denis and Le 104 (Parijs).