Img5579 210

Milø Slayers

Milø Slayers (1993) is dan­ser en cho­re­o­graaf, actief sinds 2014 met extra inte­res­ses in foto­gra­fie, poë­zie, muziek, stop-moti­on-ani­ma­tie en de orga­ni­sa­tie van cul­tu­re­le events. Na vier jaar door­ont­wik­ke­ling ging op 5 okto­ber 2021 in STUK Leuven zijn pro­fes­si­o­ne­le dans­de­buut in pre­mi­è­re, Monstrare en/​of Monere.

Milø’s par­cours als dan­ser-cho­re­o­graaf com­bi­neert twee invloeds­sfe­ren: Een (auto­di­dac­tisch) spoor bin­nen hip­hop en urban arts’. Zo richt­te hij in 2014 mee de drie­kop­pi­ge Brusselse dans­com­pag­nie Slayers op, goed voor hip­hop-batt­les en voor eigen dans­cre­a­ties als Cyborg’s Quest (2015) en Wormhole (2017). En een spoor heden­daag­se dans bin­nen de gesub­si­di­eer­de kun­sten, sinds zijn oplei­ding aan l’Institut Supérieur des Arts et des Choréographies (ISAC) bin­nen de Académie Royale des Beaux-Arts.

Naast eigen werk danst hij ook mee in werk van ande­re cho­re­o­gra­fen, zoals Coloured Swan 3: Harriets Remix van Moya Michael (Selectie Theaterfestival 2021).