Holy cow the p 8 no logos orig

De studenten van de KUL (cultural policy) bezoeken het atelier van Samah Hijawi.

31.01.22

KWP maakt haar wer­king ook toe­gan­ke­lijk voor de men­sen die in de toe­komst als dra­ma­turg en pro­du­cent in het veld zul­len instro­men. Zo wer­ken enke­le stu­den­ten van de oplei­ding Culturele Studies (KUL) bij ons een cul­tu­ral poli­cy pro­ject’ uit. Dit jaar gaat één groep­je gaat aan de slag met het onder­zoek Kitchen Table van Samah Hijawi.