Unnamed

Youness Khoukhou

Danser en cho­re­o­graaf Youness Khoukhou stu­deer­de aan P.A.R.T.S. en werk­te onder meer met Anne Teresa de Keersmaeker, Claire Croizé en Pierre Droulers. Na zijn eer­de­re groeps­werk Becoming, cre­ëert hij in 2017 de Moussem-pro­duc­tie Noon, Zijn eer­ste solo­voor­stel­ling waar­mee hij zijn onder­zoek ver­der zet naar de rela­tie van het lichaam met zijn direc­te omge­ving. Dit pro­ject wordt ont­wik­keld in samen­wer­king met o.a. Les Brigittines, Stuk Leuven en Charleroi Danses. Youness is ook per­for­mer in de Moussem-copro­duc­tie Move (on) (2020).