Veerle NNT 046b scaled e1614605261993

Veerle Van Overloop

Veerle van Overloop (1969, België) stu­deer­de in 1994 af aan de Theaterschool Arnhem. Sindsdien werk­te ze als actri­ce bij ver­schil­len­de the­a­ter- en pro­duc­tie­ge­zel­schap­pen zoals Ro Theater, Theater van het Oosten, t Barre Land, Frascati, Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni.

Van Overloop was tus­sen 2001 en 2009 ensem­b­le­lid van het the­a­ter­ge­zel­schap Noord Nederlands Toneel (NNT) in Groningen onder de artis­tie­ke lei­ding van Koos Terpstra. In die­zelf­de peri­o­de ont­moet­te ze Guy Weizman en Roni Haver van Club Guy & Roni. Vanaf 2009 werk­te Van Overloop samen met hun dans­ge­zel­schap voor ver­schil­len­de pro­duc­ties, zowel als dra­ma­turg als als performer.

Van Overloop maak­te haar regie­de­buut met The Jungle is our House (2016), een pro­duc­tie van Club Guy & Roni. Een jaar later richt­te ze haar eigen pro­duc­tie­struc­tuur ShELFISH op. In augus­tus 2018 ging haar twee­de pro­ject One Million People and Me in pre­mi­è­re op Noorderzon Performing Arts Festival Groningen. In 2019 maak­te ze de docu­men­tai­re per­for­man­ce What Lies Beneath. In dat­zelf­de jaar start­te ze ook met een uit­ge­breid veld­on­der­zoek in de jeugd­zorg ter voor­be­rei­ding van haar nieuw­ste pro­duc­tie Life & Times, die in 2021 in pre­mi­è­re ging.