1387660

Oxana Sankova

Oxana Sankova (1978) groei­de op in de Russische stad Samara en behaal­de in 2002 haar acteurs­di­plo­ma aan GITIS, de the­a­ter­a­ca­de­mie van Moskou. Tussen 2003 en 2016 was ze lid van het ensem­ble van het Russische Academisch Jeugdtheater, waar ze stuk­ken speel­de van Tsjechov en Oscar Wilde. Daarnaast was ze ook regel­ma­tig te zien in films en tv-series. Vijf jaar gele­den koos Oxana voor een radi­ca­le koers­wij­zi­ging door regie te gaan stu­de­ren aan het RITCS in Brussel. Haar bachel­or­voor­stel­ling I for­got, een ont­roe­ren­de terug­blik op haar jeugd in Rusland, werd opge­pikt door KC Nona, Theater aan Zee en reist in 2022 door naar Monty. Als per­for­mer deed Oxana mee in Re-Claiming Space van Khadija El Kharraz Alami en De wereld in één dag, één dag in de wereld van Nico Boon dat in febru­a­ri 2022 in pre­mi­è­re gaat. Door haar ach­ter­grond heeft Oxana een gro­te voor­lief­de voor klas­sie­ke tek­sten, van Bernhard tot Dostojevski, Kafka en Jelinek. Hoe kan de canon gere­vi­ta­li­seerd wor­den bin­nen een heden­daag­se tra­di­tie waar­bij per­for­mers voor­al op de vloer cre­ë­ren en improviseren?