Foto bio Simon

Simon Van Schuylenbergh

Simon Van Schuylenbergh (1994) woont en werkt in Brussel. Hij Studeerde af in 2017 aan de mas­ter­op­lei­ding dra­ma KASK in Gent.

Vanaf 2015 maak­te hij ver­schil­len­de solo’s met zebra’s’, hier­mee speel­de hij in ver­schil­len­de ste­den in Vlaanderen en Nederland. Deze wer­ken wer­den gese­lec­teerd voor JONG WERK Theater aan zee 2018.

Simon woont in de off-spa­ce volks­room en werkt en toont bin­nen het open col­lec­tief Artist Commons Brussels’. In de zomer van 2019 richt­te hij het per­for­man­ce-plat­form ne mosqui­to pas’ op waar een com­mu­ni­ty van Brusselse arties­ten samen reflec­te­ren rond hun per­soon­lij­ke notie van falen en suc­ces. In sei­zoen 2020 – 2021 speelt hij in de ope­ra a revue van Benjamin Abel Meirhaeghe.