Entrevista5f7ed6a11a96c

Marlène Monteiro Freitas

Marlene Monteiro Freitas is een dan­ser en cho­re­o­graaf gebo­ren in Kaapverdië. Ze stu­deer­de dans in Brussels en Lisabon, en werk­te nadien samen met onder ande­re Emmanuelle Huynh, Loïc Touzé, Tânia Carvalho en Boris Charmatz. Na de oprich­ting van haar eer­ste gezel­schap Compass in Kaapverdië, werkt ze nu samen met het door haar mee opge­rich­te P.OR.K in Lisabon en met O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo). Haar werk wordt geken­merkt door een­heid van open­heid, hete­ro­ge­ni­teit en inten­si­teit en omvat pro­duc­ties zoals Primeira Impressão (2005), A Improbabilidade da Certeza en Larvar (2006), Uns e Outros (2008), A Seriedade do Animal (2009), de solo Guintche (2010), (M)imosa (2011, in samen­wer­king met Trajal Harell, François Chaignaud en Cecilia Bengolea), Paraíso, colec­ção pri­va­da (2012), en de mar­fim e car­ne – as está­tu­as tam­bém sof­rem (2014), Jaguar (met mede­wer­king van Andreas Merk), Bacantes – Prelúdio para uma Purga (2017). In 2017 werd ze door de rege­ring van Kaapverdië onder­schei­den voor haar cul­tu­re­le ver­we­zen­lij­kin­gen en in het­zelf­de jaar krijgt Jaguar de onder­schei­ding voor Beste Choreografie van het Jaar van de Sociedade Portuguesa de Autores. In 2018 cre­ëert ze Canine Jaunâtre 3 voor Batsheva Dance Company en ont­ving ze de Zilveren Leeuw voor dans van de Biënnale van Venetië. Sinds 2020 is Marlene ook co-cura­tor van het pro­ject (un)common ground dat de artis­tie­ke en ter­ri­to­ri­a­le ver­an­ke­ring van het Israëlisch-Palestijns con­flict onder­zoekt. In 2020 ont­vangt ze ook de prijs voor Beste Internationale Performance van Critica d’Arts Escéniques in Barcelona, voor haar werk Bacantes. In augus­tus 2020 gaat MAL – Embriaguez Divina in pre­mi­è­re in Kampnagel, Hamburg en in juli 2021 werd haar nieuw­ste cre­a­tie Pierrot Lunaire met Ingo Metzmacher voor­ge­steld op de Wiener Festwochen. Recent ont­ving Marlene de Chanel Next Prize (2021), met onder ande­re David Adjaye, Tilda Swinton en Cao Fei als jury­le­den. In 2021 ont­ving ze ook de Evens Arts Prize.