Lennert De Vroey portret Elisa Palm

Lennert De Vroey

Lennert De Vroey (1994) werkt als schrij­ver en the­a­ter­ma­ker. Hij haal­de een mas­ter Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (2020) met de novel­le Het gaat over Chili en een mas­ter Internationale Politiek aan de UGent (2016). Lennert was in 2021 een van de nieu­we makers onder de vleu­gels van Monty in het kader van het Montignards-tra­ject. Tijdens Love at first Sight 2020 pre­sen­teer­den ze de loca­tie­voor­stel­ling RETOUR. Met Runa Robbroeckx en Egon Schoelynck werkt hij aan SHIT, een schijt­voor­stel­ling over kak. In 2022 – 2023 loopt zijn artis­tiek onder­zoek Pondering/​Theremin aan KCA/AP Hogeschool. Lennert is ver­der lid van ZINK, Parole, Rendier en moog.