Dries gijsels

Dries Gijsels

Dries Gijsels is een van de drij­ven­de krach­ten bin­nen het Brusselse the­a­ter­col­lec­tief Koekelbergse Alliantie van Knutselaars. Met K.A.K. maak­te hij de afge­lo­pen jaren o.a. Office de Tourisme/​Agence de Voyage; Life, Death & Television en de kleu­ter­voor­stel­ling Snøw, die hij ook regis­seer­de. Ook cre­ëer­de hij in co-regie met Renée Goethijn No Use For Binoculars (2015) en Totally (2017), die bei­de in pre­mi­è­re gin­gen in Monty en daar­na speel­den in o.a. Kaaitheater, Frascati, nOna, KAAP, C‑mine, AINSI, DeWarande, etc.

Daarnaast is hij nu en dan actief als regie­as­sis­tent, o.a. voor Ivo Van Hove en Simon Stone, en werkt hij als ver­ta­ler en boven­ti­te­laar, o.a. voor KWP Kunstenwerkplaats, Collectif La Station, Bronks en Theater Antigone.

In zijn werk onder­zoekt Gijsels de rela­tie tus­sen de mens en de almaar snel­ler evo­lu­e­ren­de technologie,en bevraagt hij het sta­tuut van de wer­ke­lijk­heid in een ver­an­de­ren­de wereld. Hij fileert de wereld zoals we hem ken­nen en zet hem ver­vol­gens met haken en ogen weer in mekaar, om zo een geheel eigen,tegelijk absurd en sur­re­a­lis­tisch uni­ver­sum te schep­pen. Daarin zijn men­se­lijk­heid, humor en mede­do­gen­de ultie­me hand­lan­gers om zich staan­de te hou­den in een wereld die hoe lan­ger hoe ongrijp­baar­der wordt.