IS SHE SLEEPING THROUGH THE NIGHT YET

Summer residence

Residencies

  • 29.08 > 03.09.2022

IS SHE SLEEPING THROUGH THE NIGHT YET is een zoek­tocht naar brug­gen tus­sen het moe­der­schap en het dan­ser-zijn. De wens om als kers­ver­se moe­der te blij­ven cre­ë­ren. In deze eer­ste onder­zoeks­fa­se betrekt Manou haar doch­ter­tje vol­le­dig in het cre­a­tie­ve proces.