Change of Plans

Residencies

  • 30.01 > 03.02.2023

Femke Gyselinck/​GRIP en Platform‑K slaan de han­den in elkaar

Choreograaf Femke Gyselinck bewan­delt samen met Zanne Boon en Oskar Stalpaert, twee dan­sers van het inclu­sie­ve dans­ge­zel­schap Platform‑K, het hob­be­li­ge span­nings­veld tus­sen cho­re­o­gra­fie als een reeks van afspra­ken (of plan­nen) en hoe die plan­nen dan tot leven komen. Ze mer­ken dat hun plan­nen met­een in de war wor­den gestuurd zodra je samen danst op een podi­um met een onre­gel­ma­ti­ge vorm en gril­li­ge hoogteverschillen.

De titel van de voor­stel­ling ver­wijst naar een stro­fe uit My Future, een num­mer van Billie Eilish waar­in ze terug­kijkt op het ver­le­den en hoop­vol voor­uit­kijkt naar de toe­komst. Femke Gyselinck nodig­de niet Billie Eilish uit, maar muzi­kan­ten Hendrik Lasure (pia­no, key­board) en Adia Vanheerentals (sax). Zij schre­ven een ori­gi­ne­le sound­track voor de voor­stel­ling en voe­ren die live uit. Een duet tus­sen pia­no en sax, maar ook tus­sen dans en muziek. 

De vijf per­for­mers zoe­ken samen speel­se ant­woor­den op de vraag die de titel oproept. Hoe ver­an­der je een dans­plan? In Change of Plans ervaar je hoe span­nend het is om te kij­ken naar dan­sers die hun plan­nen de hele tijd moe­ten bij­stu­ren en op elkaar afstem­men. Geen sabo­ta­ge, wel een uit­no­di­ging tus­sen drie dan­sers die elk op hun manier al heel anders omgaan met het gege­ven choreografie

PREMIÈRE: 06 – 08 april 2023, VIERNULVIER (Gent, BE)

CONCEPT: Femke Gyselinck

UITVOERING: Zanne Boon, Femke Gyselinck, Hendrik Lasure, Oskar Stalpaert, Adia Vanheerentals

MUZIEK: Hendrik Lasure (com­po­si­tie, pia­no, keys), Adia Vanheerentals (com­po­si­tie, sax)

SCENOGRAFIE: Aslı Çiçek

KOSTUUMS: Nel Maertens, Veronika Vimpelova

DRAMATURGIE: Wannes Gyselinck

LICHTONTWERP: Elke Verachtert

GELUID: Milan Van Doren

PRODUCTIE: Platform‑K, GRIP

COPRODUCTIE: VIERNULVIER (Gent, BE), kun­sten­cen­trum nona (Mechelen, BE), KAAP (Brugge/​Oostende, BE), STUK (Leuven, BE), Perpodium

RESIDENTIES: CAMPO, VIERNULVIER, KWP Kunstenwerkplaats

STAGE: Lien Agten 

MET DE STEUN VAN: de Vlaamse Overheid, Tax Shelter Maatregel van de Belgische Federale Overheid, Cronos Invest