You are an Object to me

Residenties

  • 26.02 > 09.03.2024

Het toneel: een groot wit hori­zon­taal can­vas, met daar­op dag­da­ge­lijk­se voor­wer­pen en per­for­mer Marie De Corte. Tussen de zwijg­za­me, stil­le objec­ten en het beweeg­lij­ke en expres­sie­ve lichaam ont­staat een rela­tie. Wat als de voor­wer­pen in bewe­ging komen; aar­ze­len, wan­ke­len, weg­wan­de­len. Wat als er een ont­moe­ting plaats­vindt tus­sen de appels van Cézanne en een paar Morandi vazen. Wat als De Corte in gesprek gaat met een peer. 

In You are an Object to me, haar nieuw­ste cre­a­tie, spoort Charlotte Bouckaert (11 seconds) ons aan om de stil­le­vens die ach­te­loos in onze woon­ka­mers ont­staan, opnieuw met ver­won­de­ring te bena­de­ren. Om onze auto­ma­ti­sche en rou­ti­neu­ze blik, de groot­ste vij­and van het kij­ken, uit te scha­ke­len. Mens en object laten spo­ren na in de tijd. Wat zijn de con­tou­ren die het leven achterlaat?

Het is het lot van de din­gen en van al wat men kan bezit­ten om gebo­ren uit duis­ter­nis een onver­klaar­baar en kort bestaan te ken­nen in wei­nig licht. Even zijn ze daar, dan glij­den ze weg over de rand, ver­dwij­nen in het niets.” (Bart Verschaffel – kunstfilosoof)

Charlotte Bouckaert ont­wik­kel­de de laat­ste 10 jaar een beeld­taal op het snij­vlak van beel­den­de kunst en live per­for­man­ce. Na 11 seconds, haar laat­ste the­a­ter­voor­stel­ling, waar­in één foto lei­draad is van een speel­se gedach­ten­as­so­ci­a­tie over (het kij­ken naar) kunst, is deze keer het stil­le­ven in de schil­der­kunst Bouckaert’s ver­trek­punt. Ze stelt de stil­stand en leven­loos­heid van het gen­re in vraag. You are an Object to me focust op het kij­ken als een bewus­te en beziel­de actie. 

CONCEPT & REGIE / CONCEPT & MISE EN SCÈNE / CONCEPT & DIRECTION Charlotte Bouckaert PERFORMANCE / INTERPRÉTATION Marie De Corte DRAMATURGIE / DRAMATURGY Bart Van Den Eynde TECHNISCHE UITVOERING SCENOGRAFIE Stan Wannet MUZIEKCOMPOSITIE / COMPOSITION MUSICALE / MUSIC COMPOSITION Nicolas Roseeuw TECHNIEK/TECHNIQUE/ TECHNICS Lucas Van de Voorde LICHTONTWERP / CONCEPTION LUMIÈRE / LIGHT DESIGN Harry Cole KOSTUUMONTWERP / CONCEPTION COSTUMES / COSTUME DESIGN Lieve Pynoo PRODUCTIE / PRODUCTION Platform 0090 COPRODUCTIE / COPRODUCTION KVS — KAAP — C‑Takt — Perpodium — Playground (STUK & M, Leuven) Deze pro­duc­tie kwam tot stand met de Tax Shelter maat­re­gel van de Belgische Federale Overheid en de Vlaamse Gemeenschap MET DANK AAN / REMERCIEMENTS À / THANKS TO Kunstenwerkplaats