11 Seconds

Residenties

  • 20.07 > 02.08.2020

Een tien­tal secon­den is de gemid­del­de tijd die een muse­um­be­zoe­ker over heeft voor een kunst­werk. In 11 seconds bekijkt Charlotte Bouckaert samen met haar publiek een voor­stel­ling lang één foto: een bui­ten­aan­zicht van het Guggenheim Museum in New York. 

Op het toneel staat een werk­ta­fel met papier, schaar, verf, etc. Het ate­lier van een bri­co­leur. Een video­ca­me­ra pro­jec­teert op de ach­ter­wand wat er op de tafel gebeurt. De per­for­mer mani­pu­leert de foto con­ti­nu en laat zo onze lezing van het beeld verschuiven. 

Charlotte Bouckaert is gefas­ci­neerd door foto­gra­fie. In haar per­for­man­ces han­teert ze de came­ra zo, dat niet de gestol­de foto onze aan­dacht krijgt, maar wel de actie die eraan voor­af­gaat. Of, zoals in 11 seconds, krijgt een foto een nieuw leven in ver­ras­sen­de verhalen. 

Concept & per­for­man­ce: Charlotte Bouckaert | Dramaturgie: Bart Van den Eynde |
Geluidsontwerp: Benjamin Dousselaere | Muziek: Nic Roseeuw | Techniek: Christoph Donse | Productie: Platform 0090 | Co-pro­duc­tie: Toneelhuis, C‑Takt

Met de steun van Workspacebrussels | Met dank aan KWP Kunstenwerkplaats, Zsenne Art, De Grote Post Oostende